Vstup pro registrovanéKontakty English version
EMAILOVÁ REKLAMA - EMAILING SE SVOLENÍM OSLOVENÝCH to je přímá cesta k zákazníkům
PRAVIDLA

Pravidla - vstupní smlouva

Tato pravidla stanovují práva a povinnosti členů systému Emailing.cz a jeho provozovatele.
Pojmem systém, program, stránka, aplikace, www nebo web se v podmínkách této smlouvy rozumí data, počítačové programy, skripty a webovské stránky uložené na Internetovém serveru na adrese http://www.emailing.cz, dále jen Emailing.cz.
Pod pojmem člen se rozumí osoba, která navštívila aplikaci Emailing.cz a na stránkách tohoto systému provedla registraci pomocí daného formuláře. Pojmem provozovatel se rozumí majitel a provozovatel systému Emailing.cz, tj. Admass Direct Marketing, spol. s r.o. IČO: 26431637.

Pojmem partnerství se rozumí stav, kdy návštěvník, který se do aplikace již zaregistroval, získává další členy, kteří se po registraci stávají také členy.

Provozovatel a člen jsou dvě nezávislé strany a žádná část této smlouvy nezaručuje vznik jakéhokoli vztahu jako dealerství, joint venture, licence nebo zaměstnanecký vztah.

Členové po provedení registrace v systému Emailing.cz jsou našimi zákazníky.

Práva a povinnosti člena:

 1. členem se může stát osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem jak na území České republiky, tak i Slovenské republiky.
 2. všechny údaje zapsané při registraci musí být pravdivé a člen je zodpovědný za jejich správný zápis. Všechny údaje je člen povinen aktualizovat pomocí odkazu o změně údajů na www stránkách Emailing.cz.
 3. Každý člen může být v systému zaznamenám pouze jednou.
  Více registrací či potvrzování přijetí emailů z jednoho počítače, nebo jedné IP adresy, je důvodem k ukončení členství.
 4. partnerské odkazy smí členové umisťovat pouze na vlastní stránky nebo na stránky se souhlasem jejich majitele.
 5. člen smí získávat další členy pouze za využití schválené formy inzerce uvedené na stránkách systému Emailing.cz. Vlastní banery a jiné grafické nebo textové formy inzerce smí člen využít pouze po schválení provozovatele.
 6. člen systému se zavazuje přijímat reklamu zasílanou pomocí systému Emailing.cz bez dalších výhrad.
 7. členství v systému Emailing.cz je zdarma.
 8. členství v systému může člen kdykoli ukončit pomocí odkazu o ukončení členství na www stránkách Emailing.cz.
 9. členové systému Emailing.cz nesmí používat hromadného rozesílání nevyžádaných e-mailů - SPAM.
 10. člen si je vědom, že provozovatel schraňuje osobní informace členů v rozsahu registračního formuláře. Souhlasem s touto smlouvou dává svolení k tomuto shromažďování osobních údajů.
 11. člen má dovoleno sdělovat údaje o svém zisku z členství v systému Emailing.cz.
 12. člen souhlasí tím, že po svém případném ukončení členstvím může do pěti pracovních dní, po ukončení členství, održet další reklamní emaily zaslané provozovatelem. Jedná se o emaily zařazené do odeslání v průběhu rušení registrace členem. Člen souhlasí s tím, že provozovatel zajistí co nejrychlejší vyřazení jeho emailové adresy z adres příjemců emailů od zadavatele v nezbytně nutné době.
 13. člen souhlasí tím, že minimální hodnota pro vyplacení částky za příjem reklamních emailů je 100 Kč.

Práva a povinnosti provozovatele

 1. provozovatel neručí za nepřímé nebo následné škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů vzniklých v důsledku členství v systému Emailing.cz.
 2. e-maily oznamující změny nebo vylepšení systému, informace oznamující počet členů či jakékoli zprávy, které jsou službou členům, nejsou propláceny. Také nejsou propláceny zprávy, které z důvodu poruchy nebo omylu musí být poslány znovu.
 3. provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit princip ohodnocování komerčních e-mailů a SMS.
 4. provozovatel nedává žádné záruky, že členství v systému Emailing.cz zaručuje příjmy. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby, nefunkčnost či výpadky systému.
 5. provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit členství s členem, který poruší ustanovení této smlouvy, a to kdykoli po zjištění porušení pravidel bez nároku na proplacení jakékoli finanční částky vyloučenému členu.
 6. provozovatel se zavazuje proplácet částky členům dle principů uvedených na Internetových stránkách systému Emailing.cz
 7. částky, které jsou nashromážděny a uvedeny v osobních stránkách uživatelů celkem a za jednotlivá období, jsou převáděny do dalšího aktuálního období. Pokud zaregistrovaný člen nepůsobí aktivně při získávání dalších členů systému Emailing.cz jsou částky z jednotlivých obdobích převáděny do aktuálního období dle množství získaných nových členů za období právě proběhlé. Pokud nezíská registrovaný člen žádného nového účastníka, je převáděno 91% ze získané částky, pokud získá jednoho nového člena je převáděno 93% ze získané částky, pokud získá dva nové členy je převáděno 95% ze získané částky, pokud získá tři nové členy je převáděno 97% ze získané částky, pokud získá čtyři a více nových členů je převáděno 100% ze získané částky (požadujeme, aby uživatelé pro optimální a konstantní růst částky vykonávali nábor nových členů, kteří přijímají emaily na neduplicitní a odlišné IP adrese).
 8. zúčtovacím obdobím se rozumí doba poloviny měsíce, konkrétně od 1. do 15. a od 16. do posledního dne v měsíci
 9. provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplňovat dodatky a změny k této smlouvě

Provedením registrace člen souhlasí s tím, že údaje, které zde poskytl budou využity provozovatelem k reklamním účelům a to až do doby případného zrušení členství. Člen také souhlasí s tím, že údaje jsou anonymní, tzn. že po zpracování údajů je nelze přímo vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

 
Pro Vaše přátele na facebooku klikněte zde:
Admass Direct mail